Member Login   |  
 

 หากเปรียบบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก ฐานที่สำคัญที่สุดในการยืนยันตัวบุคคล ทะเบียนรถก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดในการยืนยันแสดงความเป็นเจ้าของรถเช่นกัน จึงมีกฎหมายให้ติดป้ายทะเบียนรถ เพื่อใช้ในการระบุรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกประเภทอื่นๆ ความเชื่อส่วนตัว และเหตุจำเป็น เช่น เป็นป้ายที่มีเลขทะเบียนจริงแต่ดัดแปลงลวดลายต่างๆ ให้แปลกตา กิ๊บเก๋ ไม่เหมือนป้ายที่ทางราชการออกให้ บางรายที่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือทางตัวเลข เช่น เลขที่ได้ไม่เหมาะกับดวงชะตาก็นำทองไปปิด หรือใช้สติกเกอร์ปิดทับเลขที่ไม่สมพงศ์ ที่บ้านมีรถหลายคัน หลายยี่ห้อ แต่ทะเบียนไม่สวย หรือ ทะเบียนไม่เหมือนกัน ก็ดัดแปลงหรือทำให้รถในบ้านทุกคันมีเลขป้ายทะเบียนเป็นเลขเดียวกัน หรือบางคนไม่ได้ไปประมูลเลขสวยที่จะได้ป้าย กราฟิกสวยงาม ก็อยากได้เลยมาดัดแปลงของตัวเองให้เป็นป้ายกราฟิกบ้างส่วนที่มี เจตนาร้ายหลบเลี่ยงกฎหมาย ไม่ต้องจ่ายภาษีป้าย ก็เช่น นำป้ายรถทูตมาติดเพื่อให้ตำรวจเกรงใจไม่กล้าจับ ซื้อรถนำเข้าราคาแพง แล้วเจ้าของรถหนีหาย ที่เป็นข่าวโด่งดังก่อนหน้านี้ ทำให้หาหลักฐานในการโอนไม่ได้ บางรายต้องใช้ป้ายแดงตลอดไป ขณะที่หลายรายก็มีความพยายามในการหาป้ายทะเบียนปลอมมาสวม นอกจากนี้ก็มีบาง กลุ่มที่จัดการปลอมป้ายทะเบียนกันเลย เพื่อไปก่อเหตุอาชญากรรม ขนยาเสพติดและอีกกลุ่มคือดัดแปลงป้ายที่ใช้อยู่ เช่น ขูดอักษร ฮ. ออกให้เป็น อ. ขูดเลข 4 ออก ให้เป็นเป็นเลข 1 ขูดเลข 8 ให้เหมือนเลข 3 ด้วยเหตุผลเวลามีเหตุไปจี้ปล้น หรือใช้หลอกกล้องจับภาพฝ่าไฟแดงของตำรวจไม่ให้ตามตัวเจอ กรมตำรวจ มีการกวดขันเรื่องการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และแฟชั่นดัดแปลงป้ายแผ่นป้ายทะเบียนเลอะเลือน เช่น การขูดออกหรือมีวัสดุอื่นปิดบัง ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้ไปใช้อีกคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการปรับแต่งพับเอียงได้ ไม่ติดตรึงกับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้เห็นได้ไม่ชัดเจน และเป็นที่สังเกตว่าอาจจะนำไปก่ออาชญากรรมได้ การกระทำในลักษณะดังกล่าว เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 (กฎกระทรวงพ.ศ. 2547) มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เดิมตำรวจเคยจับปรับราว 100-200 บาท ขณะนี้ได้ให้นโยบายใหม่ปรับเต็มที่ 1,000 บาท ส่วนกรณีปลอมป้ายทะเบียนทั้งฉบับถือเป็นคดีอาญา เข้าข่ายการปลอมเอกสาร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี ปรับ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาทซึ่งสถิติการจับปรับในปัจจุบันกรณีการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั่วกรุงเทพฯเฉลี่ยเดือนละกว่า 5,000 ราย ส่วนป้ายแฟชั่นอยู่ระหว่างรวบรวมซึ่งน่าจะมีตัวเลขใกล้เคียงกัน อย่างไร ก็ตามสำหรับป้ายทะเบียนที่ถูกกฎหมายนั้น กรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็น  ผู้ควบคุมดูแลรถตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถตามประเภทของรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ แบ่งออกเป็น 17 ลักษณะ ดังนี้
 
1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน   ป้ายสีขาวอักษรดำ

2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน    ป้ายขาวอักษรฟ้า

3.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล    ป้ายสีขาวอักษรสีเขียว

4.รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล    ป้ายสีขาวอักษรสีแดง

5.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด  ป้ายสีเหลืองอักษรสีแดง

6.รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน  ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ

7.รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง  ป้ายสีเหลืองอักษรสีฟ้า

8.รถยนต์รับจ้างสามล้อ  ป้ายสีเหลืองอักษรสีเขียว

9.รถยนต์บริการธุรกิจ   ป้ายสีเขียวอักษรสีขาว

10.รถยนต์บริการทัศนาจร  ป้ายสีเขียวอักษรสีขาว

11.รถยนต์บริการให้เช่า  ป้ายสีเขียวอักษรสีขาว

12.รถจักรยานยนต์  ป้ายสีขาวอักษรสีดำ

13.รถแทรกเตอร์   ป้ายสีแสดอักษรสีดำ

14.รถบดถนน  ป้ายสีแสดอักษรสีดำ

15.รถใช้งานเกษตรกรรม  ป้ายสีแสดอักษรสีดำ

16.รถพ่วง  ป้ายสีแสดอักษรสีดำ

17.รถจักรยานยนต์รับจ้าง  ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ

นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) สำหรับติดรถเพื่อขายหรือเพื่อซ่อม

ป้ายทะเบียนรถทูต ป้ายสีขาวอักษรสีดำ

ป้ายทะเบียนกราฟิกสำหรับเลขทะเบียนสวยที่นำออกประมูล เป็นรูปทิวทัศน์แต่ละจังหวัด ตัวอักษรสีดำ

ส่วนรถตาม พ.ร.บ การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น รถโดยสารและรถบรรทุก โดยใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังนี้

 รถโดยสาร

1.รถโดยสารประจำทาง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 10-19 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ

2.รถโดยสารขนาดเล็ก เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 20-29 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ

3.รถโดยสารไม่ประจำทาง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 30-39 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ 

รถบรรทุก

1.รถบรรทุกไม่ประจำทาง พื้นแผ่นป้ายสีเหลือง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 70-79

2.รถบรรทุกส่วนบุคคล พื้นแผ่นป้ายสีขาว เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 80-89
 
ป้ายทะเบียนของรถยนต์แบบต่างๆ
 
 
ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล
ป้ายทะเบียนรถยนต์แบบล่าสุดสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บรรทุกไม่เกินเจ็ดคน

พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาวสะท้อนแสงตัวอักษรเป็นสีดำขนาด : 6 x 13.5 นิ้ว
ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์
ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์แบบล่าสุด
 
พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีดำ ขนาด : 17 x 22 ซม. 


 ป้ายทะเบียนรถกระบะ


ป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)พื้นสีขาวสะท้อนแสงตัวอักษรสีเขียวขนาด : 6 x 13.5 นิ้ว 


ป้ายทะเบียนรถตู้

ป้ายทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน(รถตู้)         
 
พื้นสีขาวสะท้องแสงตัวอักษรสีฟ้า ขนาด : 6 x 13.5 นิ้ว 


ป้ายทะเบียนสี่ล้อเล็กรับจ้าง

ป้ายทะเบียนสี่ล้อเล็กรับจ้างประจำทาง (กระป้อ)
 
พื้นแผ่นป้ายเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงเลขตัวอักษรเป็นสีฟ้าขนาด:6x13.5 นิ้ว 


ป้ายทะเบียนรถแท็กซี่

ป้ายทะเบียนรถแท็กซี่รุ่นล่าสุดสำหรับรถยนต์รับจ้างโดยสาร บรรทุกไม่เกินเจ็ดคน

พื้นสีเหลืองสะท้อนแสงตัวดำ ขนาด : 6 x13.5 นิ้ว 


ป้ายแดงทะเบียนรถยนต์

สำหรับติดรถที่ รอป้ายทะเบียนจริง
 
พื้นสีแดงสะท้อนแสง อักษรสีดำ ขนาด : 6 x 12นิ้ว


ป้ายทะเบียนรถใช้งานเกษตรกรรม
ป้ายทะเบียนรถใช้งานเกษตรกรรม จำพวก รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์

พื้นสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีดำ ขนาด : 6x 13.5 นิ้ว 


ป้ายทะเบียนรถขนส่งไม่ประจำทาง

สำหรับรถขนส่งไม่ประจำทาง (รถหกล้อ, รถสิบล้อ)

พื้นสีขาวสะท้อนแสง อักษรสีดำ ขนาด : 22x 44 ซม. 


ป้ายทะเบียนรถขนส่งประจำทาง

สำหรับรถขนส่งประจำทาง (รถเมล์) รุ่นปัจจุบัน ไทยแลนด์

พื้นสีเหลืองสะท้อนแสง อักษรสีดำ ขนาด : 22x 44 ซม. 


ป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 49

พื้นสีเหลืองสะท้อนแสง อักษรสีดำ ขนาด : 17x22 ซม. ทะเบียนจักรยานยนต์จังหวัดย่อ

ป้ายแดงทะเบียนรถจักรยานยนต์ รุ่นก่อนหน้ารุ่นล่าสุด จังหวัดเป็นตัวย่อ 2 อักษร

อยู่ในแถบคาดแดงตรงส่วนกลางป้าย ขนาด : 17x 17 ซม.